Wednesday 29 January 2014

堵霞 愁,幾片飛花過小樓 Grief and gloom --


        《十六字令 . 春望》 清 . 堵霞


            
            
             幾片飛花過小

             春歸否,尚在柳梢TUNE: Shí Liù Zì Lìng  "16-character Ci"
TITLE: Chūn Wàng "Spring Pining" 
-- by Dǔ Xiá (Qīng Dynasty)
-- Translated by Frank C Yue

Grief and gloom --
Several petals fly o'er the attic; 
                  flow'rs no longer in bloom!

Will Spring ever return? Tell me.
It's still hiding atop the willow tree. 

from the net:

< 堵霞 (约1652年前后在世),清诗人、书画家。字岩如,号绮斋,又号蓉湖女士。梁溪(今江苏无锡)人。进士 堵廷芳 女,庠生吴元音(明代遗民,同乡)室。少嗜读书,博通经史,喜于吟咏,游情绘事,兼工小楷。其诗清婉韶秀,高出晚唐,有烟霞想,无脂粉气。画法宋人,丽艳 雅胜,出自天然,随意点染,皆臻神妙,非形似者所能比。而花卉写生深得徐熙笔意。著有《三到堂稿》、《含烟阁诗》、《含烟阁词》并行于世。为明末清初女画 家中杰出的人物。

堵霞 有一首 解语花《草兰》:

柳腰斜舞,杏靥含娇,明媚春光好。
绿窗清悄,香径软、百卉迎花如笑。
丛兰独巧,忽并蒂、四花连绕。
想从来、一本根苗,两样繁美少。

陋室俨如蓬岛,似仙娥群聚,弄晴春晓。
花容窈窕,湘帘下、素影参差回抱。
香魂缥缈。又浑似、一群娇鸟,
趁东风,齐上琼枝。带绿烟轻袅。>

2 comments:

 1. 《十六字令 . 春望》 清 . 堵霞
  愁,
  幾片飛花過小樓。
  春歸否,尚在柳梢頭。

  Sorrow!
  Flying pass the little tower are pieces and pieces of floral.
  Has Spring return not?
  It’s atop the twig of the tree of willow.


  ReplyDelete
 2. thank you, Cyberman 2064,

  some rhymes there!

  i believe there's a typo in your line 3 maybe:

  " Would Spring return not?"  ReplyDelete